Filtri BWT

Multipur AP

Multipur AP

Filtrs ar automātisku atgriezenisko skalošanu Multipur AP

Filtru Мultipur AP (korporācija BWT) izmanto dzeramā un saimnieciskā ūdens filtrēšanai. Tas aizsargā ūdensvadu un tam pievienoto aprīkojumu (armatūru, aparātus, katlus, ražošanas iekārtas) no funkcionāliem traucējumiem un korozijas, ko izraisa nepiederīgu piemaisījumu iedarbība. Filtru var izmantot arī urbumu, katlu piebarošanas, tehnoloģiskā un dzesēšanas ūdens filtrēšanai. Filtri neder eļļu, taukvielu, šķīdinātāju, ziepjainu šķīdumu un citu smērvielu filtrēšanai, kā arī ūdenī šķīdināmu vielu atdalīšanai.

Darbības princips

Neattīrītais ūdens pienāk filtrā caur filtrējošo elementu no tērauda. Pie tam, atkarībā no filtra tipa, tiek aizturētas daļiņas >100 µм vai >200 µм. Šīs daļiņas nokļūst tieši korpusa apakšējā daļā vai tiek aizturētas uz filtrējošā elementa. Atgriezeniskā skalošana tiek iedarbināta automātiski, beidzoties noteiktajam starplaikam starp skalošanas reizēm. Ja filtrējošā elementa pieaugušā piesārņojuma dēļ uzdotā diferenciālā spiediena vērtība tiks pārsniegta, pirms būs beidzies starplaiks starp divām atgriezeniskās skalošanas reizēm, skalošana tiks palaista tūlīt pat. Notiekot atgriezeniskajai skalošanai, atveras aizvars skalošanas ūdens izejā. Atgriezeniskās skalošanas elementa atsūkšanas gredzena segmenti pārvietojas pa visu filtra virsmu no apakšas uz augšu un atpakaļ un atsūc no filtrējošās virsmas netīrumu daļiņas. Ja atgriezeniskā skalošana būs notikusi nekvalitatīvi, filtrs var skalošanu atkārtot līdz 9 reizēm. Beidzoties kvalitatīvai skalošanai, filtrs atkal pāries darba režīmā. Tomēr, ja visas atgriezeniskās skalošanas reizes būs nesekmīgas, tiek izdots signāls par bojājumu.

Piegādes komplekts

  1. Filtrs
  2. Apvalks
  3. Piedziņa ar magnētisko vārstu un sensoru
  4. Vadības ierīce
  5. Īscaurule caurules pievienošanai skalojamā ūdens novadīšanai
  6. Īscaurule šļūtenes pievienošanai skalojamā ūdens novadīšanai

 

Montāža, darbības apstākļi

Filtram apmēram 1,2 m attālumā ir jābūt atsevišķai elektrības kontaktrozetei (230V~/50Hz). Jābūt nodrošinātai pastāvīgai elektrības padevei. Ja ūdenī ir netīrumu daļiņas ar izmēru >2 mm, pirms filtra ir jāierīko rupjās attīrīšanas filtrs (dubļu uztvērējs). Ūdens padeves ātrumam atgriezeniskās skalošanas laikā ir jābūt ne mazākam par 6 m3/h. Sargāt no stipriem hidrauliskiem triecieniem (piemēram, aizverot magnētiskos vārstus aiz filtra).

TEHNISKIE DATI

Darba spiediens

 2,5 – 10 bar

Ūdens/ apkārtējās vides temperatūra

 5 - 30 °C /  5 - 40 °C

 Uzstādīšanas pozīcija

 Galvenā ass vertikāli

 Šķidrums

 Saimnieciskais vai dzeramais ūdens

 Šūnas izmērs

 100 µm vai 200 µm

 Sertificēts

 DVGW

 Ūdens plūsmas ātrums

 DN 65:   22 м3/st pie 0,2 bar Δp

 

 DN 80:   36 м3/st pie 0,2 bar Δp

 Barošana no elektrotīkla

 230 V / 50 Hz

Drenāžas caurule (min.)

DN 50

unnamed3

unnamed4

Garantija sistēmām KINETICO un filtriem DIVI GADI.
Baltic Aqua, SIA.  Biķernieku 162a, Rīga, LV 1021, Latvija Tālr.: +371 67536348; Mob.: +371 29244703; E-Pasts: info@balticaqua.lv - www.balticaqua.lv

                                            

Sazināties ar mums